Web UI test framework (Record & Replay)

ลดแรงงาน จากการทำ Manual Test มาเป็น Automate Test ง่ายๆด้วย Web UI test framework

เปลี่ยนความยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Record & Replay

ทดสอบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ (Web UI) ด้วย test framework ที่สะดวกต่อการใช้งาน เพียงแค่กดบันทึกหน้าจอ (Record) ตามกระบวนการทำงานของ Website ที่ต้องการทดสอบ ผู้ใช้งานไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้และง่ายต่อการตรวจสอบผล หากซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข สามารถนำชุดทดสอบที่ทำไว้แล้วมารันทดสอบซอฟต์แวร์อีกครั้ง (Replay)

รองรับเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยม และภาษาโปรแกรมหลากหลาย

Web UI test framework รองรับเว็บเบราว์เซอร์
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Internet Explorer
และรองรับ Website ที่พัฒนาด้วยภาษา
  • HTML5
  • Javascript
  • JQuery
  • Ajax

ผลทดสอบในรูปแบบสถิติ

Web UI test framework แสดงผลการทดสอบในรูปแบบสถิติ เพื่อง่ายต่อการประเมินและวัดผล