Successful Test ความจริงที่เจ็บปวด

Successful Test ความจริงที่เจ็บปวด

Successful Test ครั้งที่ผมเคยต้องไปช่วยงาน QA ทีมอื่นทำการทดสอบระบบ โดยหน้าที่ของผมคือ แปลง Manual Test cases ที่ QA ทีมเจ้าของ product เขียนไว้ให้กลายเป็น Automate Test Script ทุกสิ่งก็ดูปกติดีคครับ จนถึงตอน Execute Test นี่สิ

หลายครั้งที่ผมเจอว่า Test Script รันไม่ผ่าน เพราะ Software ไม่เสถียรตามที่ตกลงกันไว้ จีง report bug ไป แต่แทบทุกครั้งกับพบว่า Test Script เหล่านั้นถูกมองว่าเป็น Unsuccessful Test หรือที่โปรเจคทีมชอบเรียกกันว่า เทสมีปัญหา เทสไม่ผ่าน

สุดท้ายผมกลับมาพยายามแก้ให้ Test Script ที่ไม่ผ่านนั้นรันผ่านได้โดยไปแก้บาง Step หรือทำการเพิ่ม Work around ต่างๆนาๆเข้าไปแทน เมื่อโปรเจคถูก Release ไปไม่นานลูกค้าก็มักจะ Report issue กลับมาว่าโปรแกรมมีปัญหานะ

ผมว่าถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะมองเห็นปัญหาเดียวกันกับผมแล้วล่ะครับ คือ Unsuccessful Test ควรจะเป็นการเทสที่ไม่เจอ Bug มากกว่า หากเราลองเปรียบเทียบ QA กับหมอ ดูโดยปกติ เราไปหาหมอเมือเรารู้สึกวิงเวียนไม่สบาย แต่ถ้าหมอตรวจหาโรคไม่เจอ เราคงจะไม่เรียกการเทสนั้นว่า “successful” แต่เป็น “unsuccessful” เทสต่างหาก ซึ่งคนไข้ก็ยังป่วยอยู่ และเกิดข้อสงสัยกับสกิลในการวินิจฉัยโรคของหมอแทน

“ผมหวังว่าเราจะหันกลับมายอมรับกับ Test Script ที่รันไม่ผ่านเพราะระบบไม่เสถียรมากกว่านี้นะครับ เพราะเค้าคือ Successful Test ตัวจริงเสียงจริง


Related Posts

Comments