Increase Software development Income with Automate Test Solution

Services

เราออกแบบ และให้คำปรึกษาแนวทางการทดสอบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิคที่หลายหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Unit Test Consultant

Unit Test คือ การทดสอบระบบในหน่วยย่อยที่สุดของโปรแกรมที่ถูกพัฒนาอยู่
โดย EveryBits Consult มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการปรึกษา การเขียน Unit Test รองรับกับภาษาและเฟรมเวิร์คมากมาย อาทิ .Net Framework, Java, Java script และ PHP

Integration Test Consultant

Integration Test คือ การทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์กันภายในระบบย่อยของโปรแกรม โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการปรึกษาการเขียน Integration Test โดยรองรับกับภาษาและเฟรมเวิร์คมากมาย อาทิ .Net Framework, Java ...

System Test Consultant

System Test เป็นการทดสอบระบบทั้งระบบว่าตรงตาม requirement หรือไม่ โดยการทดสอบที่เปรียบเสมือนการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการปรึกษาการเขียน System Test หลายหลายรูปแบบ

Automate Test Outsourcing

หากทีมของคุณมีทีมงานทดสอบระบบไม่พอ ทาง EveryBits Consult ให้บริการทดสอบระบบของคุณ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการเขียน Unit Test, Integration Test และ System Test

Continuous Integration system

เป็นกระบวนการทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ ด้วยโค้ดที่รวบรวมจากนักพัฒนาแต่ละคน

Continuous Deployment System

การติดตั้งระบบด้วยวิธีการอัตโนมัติ ลดเวลาการติดตั้งด้วยคน และการคอนฟิกที่ผิดพลาดจากวิธีเดิมๆ

Products & Framework

เราให้บริการ Products และ Framework ที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้การเริ่มต้นการทำ Test Automation ของคุณง่ายยิ่งขึ้น
Web UI test framework

System Test Framework

Web Services test framework

Integration Test Framework

Test Data Management

Data Injection Framework

Continuous Integration Server

Automate Development Life Cycle

Deployment Server

Deployment and management server

Benefits

เรามุ่งมั่นให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่องค์กรของคุณ โดยผู้มีประสบการณ์ เพื่อซอฟต์แวร์ของคุณพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
ลดเวลาและกำลังคน กำไรก็มากขึ้น

Automate test ช่วยให้คุณลดกำลังคนในการทดสอบซอฟต์แวร์ ทั้งยังสามารถลดเวลาในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย ส่งผลให้องค์กรลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพ

Automate test สร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับงานของคุณ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในงานที่มีคุณภาพ

ประเมิณผลการทดสอบซอฟต์แวร์ในรูปแบบสถิติ

เรามีเครื่องมือในการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถส่งผลการทดสอบผ่านทาง email ให้กับนักพัฒนาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่มีการทดสอบ ส่งผลให้ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ถูกแจ้งให้ทราบและแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังสามารถแสดงผลการทดสอบในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้สำหรับการประเมิณผลคุณภาพของซอฟต์แวร์อีกด้วย

หากงานของคุณเร่งด่วน เรามีทีมงานที่พร้อมช่วยเหลือคุณ

เราให้บริการทดสอบระบบของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้งานของคุณดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้คำปรึกษา และคำแนะนำ

เพื่อองค์กรของคุณสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ Automate test ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เรามีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน Automate test มากกว่า 7 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่องค์กรของคุณ

ก้าวทันมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์สากล

องค์กรของคุณจะก้าวทันมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์สากล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์ได้อย่างมีศักยภาพ

ดาวน์โหลด เอกสารรายละเอียดสินค้าและบริการของ EveryBits Consult

About Us

เราออกแบบ และให้คำปรึกษาแนวทางการทดสอบซอฟต์แวร์ ด้วยเทคนิคที่หลายหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Agile Process

เราพัฒนาซอฟต์แวร์และเฟรมเวิร์คด้วย Agile Process ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลง ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ

Automate Test Solution

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Automate Testing ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี ในการทำ Automate Test Framework และ Solution ให้กับบริษัทชั้นนำ

Automate Development Process

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับทีมพัฒนา ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธี Manual มาเป็น Automate ทำให้ทีมสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และตรวจวัดคุณภาพได้ชัดเจน

  • TPx
  • Senate Systems Corporation

Get in touch

Have any question? Drop us a message. We will get back to you in 24 hours.

Your message has been sent successfully.

E-mail must be valid and message must be longer than 1 character.